Добре дошли в нашия магазин!

Подгряващ съд за вулканични камъни

Цена: 23900лв.
Няма наличност

ПОДГРЯВАЩ СЪД ЗА ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ ЗА МАСАЖ

Електрически  съд за подгряване на вулканични камъни, предназначени за масаж и терапия (стоун терапия).

Електрическият подгряващ съд се състои от 3 части:

- Основно тяло с нагряваща плоча и терморегулатор

- Междинно тяло от неръждавейка

- керамичен капак

Мощност :   1200W

Захранване : 220V

Подгряване : до 100 градуса

Внос от Шотландия

Гаранционен срок : 12 месеца

МОДЕЛИ от 18 ЛИТРА (18 QUART) и 6 ЛИТРА (6 QUART)

Модел 6 Quart подгревател на масажни камъни:

1. Капак 2. Воден резервоар 3. Индикаторна лампа 4.Контрол на температурата 5. Основен подгряващ елемент.

Модел 18 Quart подгревател на масажни камъни:

1. Капак 2. Воден резервоар 3. Основен подгряващ елемент 4. Индикаторна лампа 5. Температурен контрол

 

Внимание! Снимките на подгревателите за масажни камъни са илюстрационни и са предназначени единствено за да се запознаете с визията на да дадения модел подгряващ съд. Показаните на снимките: термометър, бъркалка и т.н. не са включени в окомплектовката на подгревателите на вулканични камъни и същите биха могли да бъдат закупени отделно.

МОДЕЛИ:
  • 999-2
  • 2.500 кг

Релакс с горещи вулканични камъни !

Масажът с горещи камъни (стоун терапия), е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.
 

Въведение в терапията с масажни камъни

Терапията с масажни камъни е чудесна процедура, която при правилно прилагане има много  терапевтични ползи. Както при всяка терапия, с цел да се гарантира безопасността   на човека върху който се прилага, тя трябва да се практикува с  известна предпазливост, затова преди да започнете да работите Ви препоръчваме да се консултирате със специалист в тази област.

 

Съдържание:

1. Важни предпазни мерки

2. Запазете това указание

3. Предупреждения

4. Преди да използвате Вашия Подгревател за първи път

5.  Указания за употреба.

6. Поддръжка и почистване

7. Опознайте Вашия подгревател на масажни камъни

Важни предпазни мерки

 Когато използвате Подгревателя на камъни или други електронни уреди, следващите предпазни мерки трябва да бъдат съблщдавани, те вклщчват:

1. ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА.

2. Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте ръкохватки или дръжки. 

3. За да се защитите от опасности свързани с електричество, не потапяйте кабела, не включвайте или не разполагайте уреда върху вода или други течности.

4. Винаги включвайте кабела на уреда в настенния контакт, после нагласяйте температурата на минимум, след което го изваждайте.

5. Не  използвайте уреда, докато сте във ваната или под душа.

6. Нужно е постоянно наблюдение, когато уреда се използва в близост до деца.

7. Изкаравайте кабела от контакта, когато не изпозлвате уреда или преди да го почистете. Оставете го да се охлади преди да слагате или махате части от него или преди да започнете да го чистите.

8. Не използвайте уреди с повреден кабел.

9. Употребата на аксесоари и приспособления, които не са препоръчани от производителя може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.

10. Не използвайте уреда навън.

11. Не оставяйте кабела да виси от ръба  на поставката  и върху брояча или да додкосва топли повърхности.

12. Не поставяйте уреда върху или близо до газови или електрически горелки, нагревателни печки, готварски печки и т.н.

13. Изключително внимателно трябва да се местят уреди, които съдържат горещи течности.

14. Не изпозлвайте уреда за други цели освен описаните в този наръчник.

15. Не пълнете водния резервоар на по-малко от 1.6 -2 см  от горния ръб. Поставяйте уреда на равни повърхности.

16.Винаги поставяйте камъните във водния резервоар преди да налеете водата.

17. Не използвайте уреда, ако имате: обриви, изгаряния, следи от порязвания или други кожни дразнения. Също така, ако имате силно чувствителна и повредена кожа.

18. При пълнене на резервоара  не поставяйте уреда в мивка или вана, докато  кабелът му е включен в контакта.

19. Винаги проверявайте температурата на всеки камък като го докосвате с пръст или го допрете с част от тялото си, преди да го поставите върху друг човек.

20. Използвайте винаги топлоустойчиви ръкавици или дървена лъжица с жлеб, когато повдигате камъните от подгревателя, за да избегнете нараняване или изгаряне.

21. Никога не наливайте предварително завряла вода, за да не се изгорите или опарите.

 Запазете това указание:

ВНИМАНИЕ: Предоставен Ви е къс захранващ кабел, за да се избегне възможността да се оплетете или спънете в него!

 Предупреждения:

 Подгревателя за камъни не трябва да се използва, ако са налице следните състояния: Туберкулоза, тумори с открити рани, наранявания, напукана кожа, тромбози или флебити, разширени вени или неопределена ставна болка в прасеца.

 Бременни, хора с диабет или други болести трябва да бъдат одобрени от физиотерапевта, преди да им бъде приложена терапията.

 Свържете се с Вашия физиотерапевт, ако имате някакви въпроси относно терапевтичния ефект на масажните камъни, подгряти с този уред.

Не продължавайте да изпозлвате Подгревателя, ако чувствате дискомфорт от терапията и се свържете с Вашия физиотерапевт.

 Не използвайте уреда, ако сте задрямал или ще заспивате.

 Подгревателя не е играчка. Бъдете изключително предпазливи при употреба и го дръжте далеч от деца.

Преди да използвате Вашият подгревател за първи път

  Разопаковайте Подгревателя на масажни камъни напълно и СВАЛЕТЕ ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР, ВСИЧКИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ЕТИКЕТИ С ИНФОРМАЦИЯ. Поставете уреда в ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНА ЗОНА, ВЪРХУ ТОПЛОУСТОЙЧИВА ПОВЪРХНОСТ.

-  Проверете дали подгревателя може да бъде изпозлван с волтажа на вашата мрежа. Вижте етикета върху долната страна. Ако спесификацията на уреда не съвпада с волтажа на Вашата мрежа, моля не го използвайте и ни се обадете веднага.

- Завъртете  контрола на температурата изцяло, обратно на часовниковата стрелка и вклщчете подгревателя в подходящ контакт с напрежение - 120/230 V.

-  Завъртете контрола на температурата на “Prehea”-подгряване и оставете подгревателя да работи около 60 минути или до изчезване на  всякаква миризма или дим.

  Миризмата и димът са нормални при вулканизирането на подгряващия елемент и няма да се появят отново по време на нормалните спа процедури.

  Когато вулканизирането приключи, завъртете температурния конторл напълно, обратно на часовниковата стрелка, за да изключите уреда, изключете кабела и оставете да се охлади уреда.

Указания за употреба

Измиите всеки камък преди употреба.

Сложете кърпа за ръце на дъното на водния резервоар на Подгревателя. Сложете всички камъни върху кърпата.

Преди да включите уреда в контакта , добавете достатъчно вода, толкова колкото да покриете камъните или до максималния капацитет на резервоара, но не повече от 1.6-2 см под горния ръб. Завъртете докрай, обратно на часовниковата стрелка температурния контрол . Сложете капака на уреда.

Включете кабела в стандартен 120/230V , заземен контакт. Завъртете температурния контрол на “Preheat”- Подгряване за около 20-30 минути, за да ускорите времето на затопляне. Когато водата достигне желаната температура, я контролирайте чрез “Operating range” - Работен обхват, за да поддържате съответната температура.

Използвайте точен термометър, когато измервате водната температура в Резервоара, за да сте сигурни, че камъните са нагряти до правилната терапевтична температура. За да сте сигурни за правилните терапевтични температурни стойности, се консултирайте със специалист-терапевт.

Индикаторната лампа на подгряващия елемент се вкл. и изкл.  Когато е включена, уредът затопля.

Внимателно изкарайте първия камък от резервоара. Тествайте температурата му като го докоснете с пръст , след това го подръжте в ръката. При докосване трябва да се усеща топъл, но не толкова, че да предизвиква дискомфорт.

Когато терапията свърши , завъртете температурния контрол изцяло, обратно на часовниковата стрелка, за да изключите уреда. Винаги изваждайте кабела на уреда от контакта, когато не го употребявате.

НЕ изпускайте камъните върху подгряващата част на уреда. Това може да повреди уреда . Внимателно поставяйте и изкарвайте камъните.

Не поставяйте топли камъни върху зони от тялото, които имат изгаряния.

Поддръжка и почистване

Почиствайтеуреда след всяка терапия.

Завъртете температурния контрол на минимум и изкарайте кабела от контакта преди да започнете да почиствате уреда.

Оставет уреда да се охлади до стайна температура, преди да го почистете или да отстраните някоя от частите.

Първо внимателно изкарайте всички камъни, после и водата.

Почистете Водния резервоар и Капака с разтвор от топла вода и сапун, след това изплакнете с чиста вода и подсушете с хавлия/кърпа.

Избършете оновата на подгрявашия уред с сух парцал. Когато почиствате тази част трябва да сте особено внимателни.НИКОГА не потапяйте основата за подгряване във вода и НИКОГА не я поставяйте в мивката, за да я изплакнете.

Изплакнете камъните в топла вода с  добавено малко количество почистващ препарат. Изплакнете камъните с чиста, топла вода и ги оставете да изсъхнат преди да ги  съхранените.

Модел 6 Quart подгревател на масажни камъни:

1. Капак 2. Воден резервоар 3. Индикаторна лампа 4.Контрол на температурата 5. Основен подгряващ елемент.

Модел 18 Quart подгревател на масажни камъни:

1. Капак 2. Воден резервоар 3. Основен подгряващ елемент 4. Индикаторна лампа 5. Температурен контрол

 

Внимание! Снимките на подгревателите за масажни камъни са илюстрационни и са предназначени единствено за да се запознаете с визията на да дадения модел подгряващ съд. Показаните на снимките: термометър, бъркалка и т.н. не са включени в окомплектовката на подгревателите на вулканични камъни и същите биха могли да бъдат закупени отделно.

Електрически  съд за подгряване на вулканични камъни, предназначени за масаж и терапия (стоун терапия).

Електрическият подгряващ съд се състои от 3 части:

- Основно тяло с нагряваща плоча и терморегулатор

- Междинно тяло от неръждавейка

- керамичен капак

18 ЛИТРА (18 QUART) или 6 ЛИТРА (6 QUART)

Мощност :   1200W

Захранване : 220V

Подгряване : до 100 градуса

Внос от Шотландия

Гаранционен срок : 12 месеца

Релакс с горещи вулканични камъни !

Масажът с горещи камъни (стоун терапия), е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава-камьни предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система. Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите. Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на позитивна енергия, добро здраве и душевна хармония.
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
• Позитивно влияе върху дейността на сърдечно-съдовата и дихателната система
• Помага за нормализиране на артериалното налягане
• Стимулира централната и вегетативната нервна система
• Отнема умората и напрежението в мускулите
• Помага за отделянето на излишните течности от мускулите и тъканите и бързото им извеждане от организма
• Отстранява напрежението и стреса, неутрализира негативната енергия, предизвиква положителни изменения в енергийното поле на човека
За горещия стоун масаж (температурата на камъните варира от 45 до 55 градуса) се използва обикновено вулканичен базалт. Той съдържа петте елемента - огън, вода, въздух, метал, земя, затова притежава особено полезни свойства. Благодарение на порестата си структура базалтът бавно изстива и предава топлината и положителна си енергия на човешкото тяло.
Източниците на тези камъни са най-вече Индонезия, Перу, Аржентина и Хавайските острови, където преди се е наблюдавала вулканична дейност. Базалтът обикновено не се подлага на допълнителна обработка, защото се смята, че шлифованият от водата и вятъра камък е акумулирал част от природната енергия.
Особено ефективен е масажът, при който се използват последователно горещи и хладни камъни. Това води до свиване на съдовете и капилярите в кожата, отстраняване на застоялата венозна кръв и повишаване на мускулния тонус. В резултат се постига подобряване на обмяната на веществата, активират се ендокринната, имунната и вегетативната нервна система.
Както повечето масажи, стоун терапията има и противопоказания - при бременни жени, по време на обостряне на хронични и остри инфекциозни заболявания, при увреден гръбначен стълб и тромбоза на дълбоките вени, при активна форма на туберкулоза, възпаление на лимфните възли и гнойни процеси, при онкологични заболявания и доброкачествени тумори. Масажът с горещи камъни не се препоръчва и при боледуващи от бронхиална астма

Купи на изплащане с TBI

За изплащане с TBI натиснете бутона